Context English Norwegian Bokmål State
Selecting Tracks... Velger spor...
{0}: No Subtitles {0}: Ingen undertekster
{0}: Fail {0}: Feil
Set Subbed: {0} ok, {1} fail Sett undertekst: {0} ok, {1} feil
Set Dubbed: {0} ok, {1} audio only, {2} fail Sett dubbing: {0} ok, {1} kun lyd, {2} feil
Manual: {0} ok, {1} fail Manuell: {0} ok, {1} feil
Setting Current... Setter nåværende...
Server URL: Server-URL:
Username: Brukernavn:
Password: Passord:
Successfully added server. Serveren ble lagt til.
Add another server? Vil du legge til en server til?
Adding server failed. Kunne ikke legge til serveren.
Ready to cast Klar til å caste
Select your media in Jellyfin and play it here Velg mediet i Jellyfin og spill det av her
Application Log Programlogg
Add Server Legg til server
Could not add server.
Please check your connection information.
Kunne ikke legge til server.
Vennligst sjekk tilkoblingsinformasjonen din.
Fail Feil
Ok Ok