Context English Czech State
Selecting Tracks... Výběr stop…
{0}: No Subtitles {0}: Žádné titulky
{0}: Fail {0}: Selhání
Set Subbed: {0} ok, {1} fail Nastavit s titulky: {0} ok, {1} selhání
Set Dubbed: {0} ok, {1} audio only, {2} fail Nastavit audio: {0} OK, {1} pouze audio, {2} selhání
Manual: {0} ok, {1} fail Ručně: {0} OK, {1} selhání
Setting Current... Nastavuji aktuální…
Server URL: URL serveru:
Username: Uživatelské jméno:
Password: Heslo:
Successfully added server. Server byl úspěšně přidán.
Add another server? Přidat další server?
Adding server failed. Přidání serveru se nezdařilo.
Ready to cast Připraveno k projekci
Select your media in Jellyfin and play it here V aplikaci Jellyfin vyberte, co chcete přehrát
Application Log Protokol aplikace
Add Server Přidat server
Could not add server.
Please check your connection information.
Server nebylo možné přidat.
Zkontrolujte informace o připojení.
Fail Selhání
Ok OK