Key English Norwegian Nynorsk State
MessageNamedServerConfigurationUpdatedWithValue Server configuration section {0} has been updated Tenar konfigurasjon seksjon {0} har blitt oppdatert