Key English Dutch State
TaskUpdatePlugins Update Plugins Update Plugins
TaskUpdatePluginsDescription Downloads and installs updates for plugins that are configured to update automatically. Download en installeert updates voor plugins waar automatisch updaten aan staat.
TaskCleanTranscode Clean Transcode Directory Transcode Folder Opschonen
TaskCleanTranscodeDescription Deletes transcode files more than one day old. Verwijdert transcode bestanden ouder dan 1 dag.
TaskRefreshChannels Refresh Channels Vernieuw Kanalen
TaskRefreshChannelsDescription Refreshes internet channel information. Vernieuwt informatie van internet kanalen.
TaskDownloadMissingSubtitles Download missing subtitles Download missende ondertiteling
TaskDownloadMissingSubtitlesDescription Searches the internet for missing subtitles based on metadata configuration. Zoekt op het internet naar missende ondertiteling gebaseerd op metadata configuratie.
TaskOptimizeDatabase Optimize database Database optimaliseren
TaskOptimizeDatabaseDescription Compacts database and truncates free space. Running this task after scanning the library or doing other changes that imply database modifications might improve performance. Comprimeert de database en trimt vrije ruimte. Het uitvoeren van deze taak kan de prestaties verbeteren, na het scannen van de bibliotheek of andere aanpassingen die invloed hebben op de database.