Key English Dutch State
Albums Albums Albums
AppDeviceValues App: {0}, Device: {1} App: {0}, Apparaat: {1}
Application Application Toepassing
Artists Artists Artiesten
AuthenticationSucceededWithUserName {0} successfully authenticated {0} is succesvol geauthenticeerd
Books Books Boeken
CameraImageUploadedFrom A new camera image has been uploaded from {0} Nieuwe camera afbeelding toegevoegd vanaf {0}
Channels Channels Kanalen
ChapterNameValue Chapter {0} Hoofdstuk {0}
Collections Collections Verzamelingen
Default Default Standaard
DeviceOfflineWithName {0} has disconnected Verbinding met {0} is verbroken
DeviceOnlineWithName {0} is connected {0} is verbonden
FailedLoginAttemptWithUserName Failed login attempt from {0} Mislukte aanmeld poging van {0}
Favorites Favorites Favorieten
Folders Folders Mappen
Forced Forced Geforceerd
Genres Genres Genres
HeaderAlbumArtists Album Artists Albumartiesten
HeaderContinueWatching Continue Watching Kijken hervatten