Key English Norwegian Bokmål State
FailedLoginAttemptWithUserName Failed login try from {0} Mislykket påloggingsforsøk fra {0}
HeaderAlbumArtists Album artists Albumartister