Key English Latvian State
User User Lietotājs
UserCreatedWithName User {0} has been created Lietotājs {0} ir ticis izveidots
UserDeletedWithName User {0} has been deleted Lietotājs {0} ir izdzēsts
UserDownloadingItemWithValues {0} is downloading {1} {0} lejupielādē {1}
UserLockedOutWithName User {0} has been locked out Lietotājs {0} ir ticis bloķēts
UserOfflineFromDevice {0} has disconnected from {1} {0} ir atvienojies no {1}
UserOnlineFromDevice {0} is online from {1} {0} ir tiešsaistē no {1}
UserPasswordChangedWithName Password has been changed for user {0} Parole nomainīta lietotājam {0}
UserPolicyUpdatedWithName User policy has been updated for {0} Lietotāju politika atjaunota priekš {0}
UserStartedPlayingItemWithValues {0} is playing {1} on {2} {0} atskaņo {1} uz {2}
UserStoppedPlayingItemWithValues {0} has finished playing {1} on {2} {0} ir beidzis atskaņot {1} uz {2}
ValueHasBeenAddedToLibrary {0} has been added to your media library {0} ir ticis pievienots jūsu multvides bibliotēkai
ValueSpecialEpisodeName Special - {0} Speciālais - {0}
VersionNumber Version {0} Versija {0}
TasksMaintenanceCategory Maintenance Apkope
TasksLibraryCategory Library Bibliotēka
TasksApplicationCategory Application Lietotne
TasksChannelsCategory Internet Channels Interneta Kanāli
TaskCleanActivityLog Clean Activity Log Notīrīt Darbību Žurnālu
TaskCleanActivityLogDescription Deletes activity log entries older than the configured age. Nodzēš darbību žurnāla ierakstus, kuri ir vecāki par doto vecumu.