Key English Latvian State
TaskRefreshChapterImages Extract Chapter Images Izvilkt Nodaļu Attēlus
TaskRefreshChapterImagesDescription Creates thumbnails for videos that have chapters. Izveido sīktēlus priekš video ar sadaļām.
TaskRefreshLibrary Scan Media Library Skenēt Multivides Bibliotēku
TaskRefreshLibraryDescription Scans your media library for new files and refreshes metadata. Skenē jūsu multivides bibliotēku, lai atrastu jaunas datnes, un atsvaidzina metadatus.
TaskCleanLogs Clean Log Directory Iztīrīt Logdatņu Mapi
TaskCleanLogsDescription Deletes log files that are more than {0} days old. Nodzēš log datnes, kas ir vairāk par {0} dienām vecas.
TaskRefreshPeople Refresh People Atjaunot Cilvēkus
TaskRefreshPeopleDescription Updates metadata for actors and directors in your media library. Atjauno metadatus aktieriem un direktoriem jūsu multivides bibliotēkā.
TaskUpdatePlugins Update Plugins Atjaunot Paplašinājumus
TaskUpdatePluginsDescription Downloads and installs updates for plugins that are configured to update automatically. Lejupielādē un uzstāda atjauninājumus paplašinājumiem, kam ir uzstādīta automātiskā atjaunināšana.
TaskCleanTranscode Clean Transcode Directory Iztīrīt Trans-kodēšanas Mapi
TaskCleanTranscodeDescription Deletes transcode files more than one day old. Izdzēš trans-kodēšanas datnes, kas ir vecākas par vienu dienu.
TaskRefreshChannels Refresh Channels Atjaunot Kanālus
TaskRefreshChannelsDescription Refreshes internet channel information. Atjauno interneta kanālu informāciju.
TaskDownloadMissingSubtitles Download missing subtitles Lejupielādēt trūkstošus subtitrus
TaskDownloadMissingSubtitlesDescription Searches the internet for missing subtitles based on metadata configuration. Internetā meklē trūkstošus subtitrus balstoties uz metadatu uzstādījumiem.
TaskOptimizeDatabase Optimize database Optimizēt datubāzi
TaskOptimizeDatabaseDescription Compacts database and truncates free space. Running this task after scanning the library or doing other changes that imply database modifications might improve performance. Saspiež datubāzi un atbrīvo atmiņu. Uzdevum palaišana pēc bibliotēku skenēšanas vai citām, ar datubāzi saistītām, izmaiņām iespējams uzlabos ātrdarbību.