Key English Latvian State
NameInstallFailed {0} installation failed {0} instalācija neizdevās
NameSeasonNumber Season {0} Sezona {0}
NameSeasonUnknown Season Unknown Nezināma Sezona
NewVersionIsAvailable A new version of Jellyfin Server is available for download. Lejupielādei ir pieejama jauna Jellyfin Server versija.
NotificationOptionApplicationUpdateAvailable Application update available Lietotnes atjauninājums pieejams
NotificationOptionApplicationUpdateInstalled Application update installed Lietotnes atjauninājums uzstādīts
NotificationOptionAudioPlayback Audio playback started Audio atskaņošana sākta
NotificationOptionAudioPlaybackStopped Audio playback stopped Audio atskaņošana apturēta
NotificationOptionCameraImageUploaded Camera image uploaded Kameras attēls augšupielādēts
NotificationOptionInstallationFailed Installation failure Instalācija neizdevās
NotificationOptionNewLibraryContent New content added Jauns saturs pievienots
NotificationOptionPluginError Plugin failure Paplašinājuma kļūda
NotificationOptionPluginInstalled Plugin installed Paplašinājums uzstādīts
NotificationOptionPluginUninstalled Plugin uninstalled Paplašinājums noņemts
NotificationOptionPluginUpdateInstalled Plugin update installed Paplašinājuma atjauninājums uzstādīts
NotificationOptionServerRestartRequired Server restart required Vajadzīgs servera restarts
NotificationOptionTaskFailed Scheduled task failure Plānota uzdevuma kļūme
NotificationOptionUserLockedOut User locked out Lietotājs bloķēts
NotificationOptionVideoPlayback Video playback started Video atskaņošana sākta
NotificationOptionVideoPlaybackStopped Video playback stopped Video atskaņošana apturēta