Key English Latvian State
Albums Albums Albumi
AppDeviceValues App: {0}, Device: {1} Lietotne: {0}, Ierīce: {1}
Application Application Lietotne
Artists Artists Izpildītāji
AuthenticationSucceededWithUserName {0} successfully authenticated {0} veiksmīgi autentificējies
Books Books Grāmatas
CameraImageUploadedFrom A new camera image has been uploaded from {0} Jauns kameras attēls ir ticis augšupielādēts no {0}
Channels Channels Kanāli
ChapterNameValue Chapter {0} Nodaļa {0}
Collections Collections Kolekcijas
Default Default Noklusējums
DeviceOfflineWithName {0} has disconnected {0} ir atvienojies
DeviceOnlineWithName {0} is connected {0} ir pievienojies
FailedLoginAttemptWithUserName Failed login attempt from {0} Neizdevies pieslēgšanās mēģinājums no {0}
Favorites Favorites Favorīti
Folders Folders Mapes
Forced Forced Piespiests
Genres Genres Žanri
HeaderAlbumArtists Artist's Album Albumu Izpildītāji
HeaderContinueWatching Continue Watching Turpināt Skatīšanos