Key English Czech State
Albums Albums Alba
AppDeviceValues App: {0}, Device: {1} Aplikace: {0}, Zařízení: {1}
Application Application Aplikace
Artists Artists Umělci
AuthenticationSucceededWithUserName {0} successfully authenticated {0} úspěšně ověřen
Books Books Knihy
CameraImageUploadedFrom A new camera image has been uploaded from {0} Z {0} byla nahrána nová fotografie z fotoaparátu
Channels Channels Kanály
ChapterNameValue Chapter {0} Kapitola {0}
Collections Collections Kolekce
Default Default Výchozí
DeviceOfflineWithName {0} has disconnected {0} se odpojil
DeviceOnlineWithName {0} is connected {0} je připojen
FailedLoginAttemptWithUserName Failed login attempt from {0} Neúspěšný pokus o přihlášení z {0}
Favorites Favorites Oblíbené
Folders Folders Složky
Forced Forced Vynucené
Genres Genres Žánry
HeaderAlbumArtists Artist's Album Album umělce
HeaderContinueWatching Continue Watching Pokračovat ve sledování