Key English Afrikaans State
Albums Albums Albums
AppDeviceValues App: {0}, Device: {1} App: {0}, Toestel: {1}
Application Application Program
Artists Artists Kunstenare
AuthenticationSucceededWithUserName {0} successfully authenticated {0} suksesvol geverifieer
Books Books Boeke
CameraImageUploadedFrom A new camera image has been uploaded from {0} 'n Nuwe kamera photo opgelaai van {0}
Channels Channels Kanale
ChapterNameValue Chapter {0} Hoofstuk {0}
Collections Collections Versamelings
Default Default Oorspronklik
DeviceOfflineWithName {0} has disconnected {0} is ontkoppel
DeviceOnlineWithName {0} is connected {0} is gekoppel
FailedLoginAttemptWithUserName Failed login try from {0} Mislukte aansluiting van {0}
Favorites Favorites Gunstelinge
Folders Folders Lêergidse
Forced Forced Geforseer
Genres Genres Genres
HeaderAlbumArtists Album artists Kunstenaars se Album
HeaderContinueWatching Continue Watching Kyk Verder