Key English Turkish State
play Play Oynat
video_error_unknown_error Failed to load video Video yüklenemedi
loading Loading… Yükleniyor…
txt_loading Loading… Yükleniyor…
title_activity_select_user Select User Activity Kullanıcı Etkinliğini Seçin
home_title Home Anasayfa
btn_cancel Cancel İptal
byletter_letters ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
pref_login_behavior_title Startup Behavior Başlangıç Davranışı
pref_show_login Show login screen Giriş ekranını göster
pref_max_bitrate_title Max Streaming Bitrate Maksimum Akış Bit Hızı
pref_auto_login Automatically login as this user Bu kullanıcı olarak otomatik giriş yap
settings_title Settings Ayarlar
pref_authentication_cat Authentication Doğrulama
pref_prompt_pw Prompt for Password Şifre İstemi
pref_alt_pw_entry Custom D-Pad Password Entry Özel D-Pad Şifre Girişi
pref_alt_pw_entry_desc Numeric password entry using only the D-Pad keys Yalnızca yön tuşlarını kullanarak sayısal şifre girişi
title_activity_dpad_pw Enter Password Şifre Gir
enter_password Enter Password Şifre Gir
dpad_entry_desc Use the D-Pad on your remote to enter a numeric password. Single-click a button for the first listed number or double-click for the second. e.g. Single-click 'up' for 1 or double-click 'select' for 5. Hold down for 1 second and release the 'select' button when finished or the left button to start over. Sayısal bir şifre girmek için uzaktan kumandanızdaki yön tuşlarını kullanın. Örneğin listelenen ilk numara için bir düğmeye tek tıklayın veya ikinci numara için çift tıklayın. 1 için 'yukarı' düğmesine tek tıklayın veya 5 için 'seç' düğmesine çift tıklayın. 1 saniye basılı tutun ve bittiğinde 'seç' düğmesini veya baştan başlamak için sol düğmeyi bırakın.