Key English Turkish State
app_name_release Jellyfin
app_name_debug Jellyfin Debug
play Play Oynat
video_error_unknown_error Failed to load video Video yüklenemedi
loading Loading… Yükleniyor…
txt_loading Loading… Yükleniyor…
title_activity_select_user Select User Activity Kullanıcı Etkinliğini Seçin
home_title Home Anasayfa
btn_cancel Cancel İptal
byletter_letters ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
pref_login_behavior_title Startup Behavior Başlangıç Davranışı
pref_show_login Show login screen Giriş ekranını göster
pref_playback Playback Oynatma
pref_max_bitrate_title Max Streaming Bitrate Maksimum Akış Bit Hızı
pref_auto_login Automatically login as this user Bu kullanıcı olarak otomatik giriş yap
settings_title Settings Ayarlar
pref_authentication_cat Authentication Doğrulama
pref_prompt_pw Prompt for Password Şifre İstemi
pref_alt_pw_entry Custom D-Pad Password Entry Özel D-Pad Şifre Girişi
pref_alt_pw_entry_desc Numeric password entry using only the D-Pad keys Yalnızca yön tuşlarını kullanarak sayısal şifre girişi