Key English Slovak State
title.txt:1 Jellyfin - your media in your hands! Jellyfin
short_description.txt:1 Mobile client for Jellyfin, the free software media system Mobilný klient pre Jellyfin, mediálny softvér, ktorý je úplne zdarma
full_description.txt:1 Your media, on your terms.

The Jellyfin project is an open source, free software media server. No fees, no tracking, no hidden agenda. Get our free server to collect all your audio, video, photos, and more in one place.

To use the app, you must have a Jellyfin server set up and running. Find out more at <a href="https://jellyfin.org/" target="_blank">jellyfin.org</a>.

With a Jellyfin server, you can:

* Watch Live TV and recorded shows from your Jellyfin server (additional hardware/services required)
* Stream to a Chromecast device on your network
* Stream your media to your Android device
* View your collection in an easy to use interface

This is the official Jellyfin companion app for Android. Thank you for using Jellyfin!
Vaše médiá, vaše podmienky.

Projekt Jellyfin je open source, mediálny software, ktorý je zdarma. Žiadne poplatky, žiadne sledovanie, žiadna skrytá agenda. Skúste náš softvér zdarma a užívajte si svoju kolekciu audia, videa, fotografií a oveľa viac na jednom mieste.

Aby ste mohli použiť aplikáciu, potrebujete mať nastavený a spustený Jellyfin server. Zistite viac na <a href="https://jellyfin.org/" target="_blank">jellyfin.org</a>.

S Jellyfin serverom môžte:

* Sledovať a nahrávať živú TV z Jellyfin servera (vyžaduje dodatočný hardvér/služby)
* Streamovať na Chromecast zariadenia na vašej sieti
* Streamovať vaše médiá na vaše Android zariadenie
* Prehliadať vašu kolekciu v rozhraní, ktoré sa ľahko používa

Toto je oficiálna Jellyfin aplikácia pre Android. Ďakujeme, že používate Jellyfin!