Key English Slovak State
Add-on Doplnok
Artist Interpret
artwork artworky
Backdrop Pozadie
backgroud pozadie
1 backgroud pozadie
banner banner
blast alive messages Vysielať správu o serveri
1 Blu-ray Blu-ray
Boxsets Boxsety
browsing prechádzanie
cache vyrovnávacia pamäť
caching cachovanie
channels kanály
Chapters Kapitoly
cinema mode kino režim
Collections Kolekcie
cover art obal
crash report chybové hlásenie
dashboara dashboara