Key English Finnish State
Albums Albumit
All Kaikki
Audio codecs: Äänikoodekit:
1 Blu-ray Blu-ray
Change Vaihda
Codecs: Koodekit:
Connect Yhdistä
Folder kansio
Likes Tykkäykset
Live TV Suora TV
New Uusi
Open Avaa
Plugin Laajennus
Plugins Laajennukset
Regex Säännöllinen lausekse
Repositories Ohjelmavarastoja
Repository Ohjelmavarasto
Server Palvelin
Small Caps Kapiteelit
SyncPlay SyncPlay