Key English Czech State
add-on doplněk
API key klíč k API
artwork obrázky
1 Blu-ray Blu-ray
boxset sběratelská kolekce
cache mezipaměť
context menu místní nabídka
cover art obal
dashboard nástěnka
delete odstranit
folder složka
guide programový průvodce
Jellyfin Server server Jellyfin
log log
logging logování
login přihlášení
media files soubory s médii
mode režim
notification oznámení
patch aktualizace