Key English Romanian State
castAndCrew Cast & crew Distribuție și echipă
item.artist.appearsOn Appearances
item.artist.videos Videos
links.helpTranslate Translate Jellyfin to your language Ajutați la traducerea Jellyfin în limba dvs.
links.reportAnIssue Report an issue with this client Raportați o problemă cu clientul Vue
metadata.title Title
settingsSections.devices.description See and manage the devices connected to your server Vedeți și gestionați dispozitivele conectate la serverul dvs.
vueClientVersion Client version Versiunea clientului Vue