Key English Romanian State
favorite Favorite Favorite
links.helpTranslate Translate Jellyfin to your language Ajutați la traducerea Jellyfin în limba dvs.
settingsSections.devices.description See and manage the devices connected to your server Vedeți și gestionați dispozitivele conectate la serverul dvs.