Key English Norwegian Bokmål State
3DFormat 3D format 3D-format
NoMediaSourcesAvailable No media sources available Ingen mediekilder tilgjengelige
actor Actor Skuespiller
actors Actors Skuespillere
addNewPerson Add a new person Legg til ny person
airPlayDevices AirPlay devices
albums Albums Album
allLanguages All languages Alle språk
alphabetically Alphabetically Alfabetisk
architecture Architecture Systemarkitektur
artist Artist Artist
artists Artists Artister
aspectRatio Aspect ratio
audio Audio Lyd
badRequest Bad request. Try again Feil i forespørselen. Prøv igjen
browserNotSupported Your browser is not supported for playing this file. Din nettleser kan ikke spille av denne filen.
buttons.ok Ok Ok
byArtist By {artist} Av {artist}
cancel Cancel Avbryt
castAndCrew Cast & crew Rollebesetning og mannskap