Key English Norwegian Bokmål State
lbl_now_playing_album from %1$s fra %1$s
lbl_resume_from Resume from %1$s Fortsett fra %1$s
server_connection_failed Unable to connect to server: %1$s Kan ikke koble til serveren: %1$s
login_help_description Jellyfin requires a server to connect with. Visit our documentation at docs.jellyfin.org or scan the QR code to get started with Jellyfin. Jellyfin krever en server å koble seg til. Gå til dokumentasjonen vår på docs.jellyfin.org for å komme i gang med Jellyfin.