Key English Norwegian Bokmål State
lbl_now_playing_album from %1$s fra %1$s
lbl_resume_from Resume from %1$s Fortsett fra %1$s
server_connection_failed Unable to connect to server: %1$s Kan ikke koble til serveren: %1$s
login_help_description Jellyfin requires a server to connect with. Visit our documentation at docs.jellyfin.org or scan the QR code to get started with Jellyfin. Jellyfin krever en server å koble seg til. Gå til dokumentasjonen vår på docs.jellyfin.org for å komme i gang med Jellyfin.
lbl_next_up_extended With thumbnail
lbl_next_up_minimal Without thumbnail
lbl_starting_early_ending_after Starting %1$s Early And Ending %2$s After Schedule
lbl_starting_early_ending_on_schedule Starting %1$s Early And Ending On Schedule
lbl_starting_on_schedule_ending_after Starting On Schedule And Ending %1$s After Schedule
lbl_start_end_on_schedule Starting On Schedule And Ending On Schedule
lbl_on_any_channel On Any Channel
lbl_num_songs %1$d Songs
lbl_name_date %1$s (%2$s)
lbl_time_range %1$s–%2$s