Key English Norwegian Bokmål State
lbl_episode_range E%1$d–%2$d E%1$d-%2$d
lbl_next_up_extended With thumbnail Med miniatyrbilde
lbl_next_up_minimal Without thumbnail Uten miniatyrbilde
lbl_starting_early_ending_after Starting %1$s Early And Ending %2$s After Schedule
lbl_starting_early_ending_on_schedule Starting %1$s Early And Ending On Schedule
lbl_starting_on_schedule_ending_after Starting On Schedule And Ending %1$s After Schedule
lbl_start_end_on_schedule Starting On Schedule And Ending On Schedule
lbl_record_only_new Will Record Only New Episodes Tar bare opp nye episoder
lbl_record_all Will Record All Episodes Tar opp alle episoder
lbl_on_any_channel On Any Channel På hvilken som helst kanal
lbl_on_channel On %1$s På %1$s
lbl_num_episodes %1$d Episodes %1$d Episoder
lbl_one_episode 1 Episode 1 Episode
lbl_num_songs %1$d Songs %1$d Sanger
lbl_one_song 1 Song 1 Sang
lbl_name_date %1$s (%2$s)
lbl_time_range %1$s–%2$s
enable_playback_module_title Enable new playback module Skru på ny avspillingsmodul
enable_playback_module_description This is an experimental feature. No support is provided. Dette er en eksperimentell funksjon. Det gis ingen støtte.
last_use Most recently used