Key English Danish State
discovered_servers_empty No servers found on local network. Ingen servere fundet på lokalt netværk.
connect_manually_title Connect manually Forbind manuelt
connect_manually_by_address Enter server address Indtast server adresse
login_help_title Need help? Behøver du hjælp?
connect_title Connect Forbind
pref_watched_indicator Show watched indicators Vis indikatorer for set
lbl_hide_unwatched_count Hide unwatched count Skjul antal usete
lbl_episode_marks On episodes only Kun på afsnit
lbl_use_series_thumbnails Prefer series thumbnails Foretræk miniaturebilleder fra serie
lbl_use_series_thumbnails_description Use series thumbnails when displaying episodes Brug serieminiaturer når der vises afsnit
auto_sign_in Automatic sign in Automatisk log ind
system_user System user System bruger
system_user_explanation Selected user will be used for system integrations like search Valgte bruger vil blive brugt til system integrationer som f.eks søg
user_picker_disable_title Disable Deaktiver
user_picker_disable_summary Always show the sign in screen Vis altid log ind skærmen
user_picker_last_user_title Most recently used Senest brugt
user_picker_last_user_summary Use the last active user Brug den sidste aktive bruger