Key English Danish State
lbl_user_server %1$s on %2$s %1$s på %2$s
lbl_users Users Brugere
lbl_server Server Server
lbl_remove Remove Fjern
lbl_sign_out Sign out Log ud
enable_smart_view Enable smart screen Aktiver smart screen
enable_smart_view_description Smart screen shows relevant items instead of a grid Smart screen viser relevante elementer i stedet for et gitter
image_type_default Default Standard
image_type_thumbnail Thumbnail Miniaturebillede
image_type_banner Banner Banner
image_size_auto Default Standard
image_size_small Small Lille
image_size_medium Medium Mellem
image_size_large Large Stor
pref_developer_link Developer options Indstillinger for udviklere
pref_developer_link_description Advanced and experimental features Advancerede og eksperimentelle funktioner
lbl_hidden Hidden Skjult
discovered_servers_title Discovered servers Fundne servere
discovered_servers_empty No servers found on local network. Ingen servere fundet på lokalt netværk.
connect_manually_by_address Enter server address Indtast server adresse