Key English Dutch State
dialog_web_view_not_supported WebView not supported WebView wordt niet ondersteund
dialog_web_view_not_supported_message WebViews are not supported by this device.
Install a compatible WebView implementation or switch to a supported device.
Webviews worden niet ondersteund door dit apparaat.
Installeer een ondersteunde WebView implementatie of gebruik een ondersteund apparaat.
dialog_web_view_outdated WebView outdated WebView is verouderd
dialog_web_view_outdated_message The WebView implementation used by your device is outdated.
Please update it to a compatible version.
De WebView implementatie gebruikt door jouw apparaat is verouderd.
Update het tot een compatibele versie alsjeblieft.
dialog_button_check_for_updates Check for updates Naar updates zoeken
dialog_button_close_app Close app App sluiten
dialog_button_open_settings Open settings Open instellingen
dialog_button_ignore Ignore Negeren
toast_reopen_after_change Please reopen the app after changes are made Heropen de app nadat veranderingen zijn aangebracht
connect_to_server_title Connect to Server Verbind met server
host_input_hint Host Host
connection_error_invalid_format Host has an invalid format Host heeft een ongeldig formaat
connection_error_cannot_connect Connection cannot be established.
Please check the hostname and your network connection.
Er kan geen verbinding worden gemaakt.
Controleer de hostnaam en uw netwerkverbinding.
connection_error_prefix Tried %d candidate for input, without success. %d kandidaat geprobeerd zonder success.
connection_error_unable_to_reach_sever Unable to reach server Niet gelukt om de server te bereiken
connection_error_unsupported_version_or_product Unsupported version or product Niet ondersteunde versie of product
connect_button_text Connect Verbind
choose_server_button_text Choose server Kies server
available_servers_title Available servers Beschikbare servers
battery_optimizations_message Please disable battery optimizations for media playback while the screen is off. Zet batterijoptimalisatie uit om media af te spelen wanneer het scherm uit is.